Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

prijatie podmienok

blackjack77slovakia.com (Site) je k dispozícii pre všetkých jeho užívateľov. Tieto informácie, dokumenty, odkazy a softvér (Materials) a tu poskytované služby sú predmetom týchto podmienok používania. V prípade, že používateľ je menej ako 21 rokov, musí si prečítať tento dokument za prítomnosti jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. Ak by užívateľ alebo rodič / zákonný zástupca autorovi nesúhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, mali by ste prestať používať stránku odteraz. Používaním týchto stránok alebo niektorý z materiálu alebo služieb, automaticky súhlasíte s Podmienkami použitia. blackjack77slovakia.com si vyhradzuje právo na zmenu a zmeniť podmienky používania na základe vlastného uváženia. Ak máte pokračovať v používaní týchto stránok po akýchkoľvek zmenách týchto podmienok používania, bude mať za to uviesť tie prijať všetky zmeny. Okrem toho, akékoľvek použitie Materiálov, vzťahujúce sa na niekoľko konkrétnych pravidiel, je predmetom ďalších podmienok, aké sú opísané v Podmienkach používania. Všetky ďalšie a ďalšie podmienky budú zahrnuté odkazom do týchto Podmienok používania. Porušenie niektorej z týchto Podmienok použitia povedie k automatickému zániku oprávnenia a prístup na web a užívateľ musí zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály z týchto stránok.

duševné vlastníctvo

Značky (medzi ktoré patrí logá, obchodné značky a servisné značky) nachádzajúce sa na týchto stránkach sú majetkom blackjack77slovakia.com alebo iné tretie strany. Akékoľvek používanie ochranných známok vo vlastníctve mieste inou treťou stranou, je zakázané. Materiály a služby blackjack77slovakia.com sú chránené autorskými právami a ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve, a preto akékoľvek neoprávnené použitie nich je považované za porušenie týchto zákonov. blackjack77slovakia.com používatelia nemajú žiadne explicitné ani implicitné práva podľa akýchkoľvek patentov, autorských práv, ochranných známok alebo obchodného tajomstva informácie týkajúce sa materiálov a / alebo služby. Akékoľvek použitie (napr. Re-písanie, kopírovanie a preklady) informácií nájdete na týchto stránkach (napríklad dokumenty a fotografie) bez písomného súhlasu týchto stránok je zakázané. Niektorý z vybavenia informačného podľa tohto zákona nemá žiadne dotácie ani zaručiť žiadnu licenciu za akýchkoľvek autorských práv alebo patenty.

Posielanie všetky materiály, informácie, techniky, nápady a koncepty (spätnej väzby) na týchto stránkach, užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že:

spätnej väzby neobsahujú žiadne vlastnícke a dôverné informácie;

blackjack77slovakia.com nemá v úmysle ani žiadne záväzky akéhokoľvek druhu express alebo implikovanej dôvernosť, pokiaľ ide o hodnotenie užívateľa;

blackjack77slovakia.com je a bude oprávnený používať alebo zverejniť akúkoľvek spätnú väzbu na akýkoľvek účel v uváženia celom svete;

spätnej väzby stávajú majetkom blackjack77slovakia.com, bez záväzku akéhokoľvek druhu k užívateľovi;

blackjack77slovakia.com neposkytuje kompenzáciu alebo náhradu akéhokoľvek druhu.

Záruky a právne obmedzenia

Miesto poskytuje všetky použité materiály a služby "AKO JE". BLACKJACKDOC.COM zrieka akejkoľvek VYSLOVENÉ ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY PREDAJNOSTI a jeho vhodnosť pre daný účel, v plnom rozsahu povolenom ZÁKONOM. BLACKJACKDOC.COM nemôže a ani nezaručuje, že buď mieste; Ani obsah, materiály, informácie, produkty (vrátane softvéru) a / alebo služby máte k dispozícii na alebo prostredníctvom Stránok; SERVERY; OR prostredníctvom e-mailov, ktoré dostal od BLACKJACKDOC.COM neobsahujú vírusy a / alebo iných škodlivých COMPONENTS BLACKJACKDOC.COM nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní týchto stránok alebo akéhokoľvek obsahu, informácií, materiálov, zariadení (vrátane softvér) a / alebo služby pre Vás k dispozícii v systémoch alebo prostredníctvom stránok, vrátane, ale bez obmedzenia, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, priame, nepriame, a následných škôd, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na náhradu škody, ktorá môže mať za následok stratu dát alebo ziskov, Aj PRI, varoval pred MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKODY. USERS VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, že používanie tohto webu je na ich VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.

Prípadné chyby vrátane technické alebo iné, je možné typografické chyby alebo nepresnosti. blackjack77slovakia.com si vyhradzuje právo vykonávať žiadne zmeny Služieb a materiálov na stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto materiály a / alebo služby na stránkach môžu byť zastaralé, a blackjack77slovakia.com nezaväzuje vôbec aktualizovať s týmito materiálmi alebo služby.

Všetky odkazy na webové stránky tretích strán nie sú v ovládači alebo zodpovednosti blackjack77slovakia.com.

blackjack77slovakia.com nerobí žiadna vyhlásenie o iných webových stránkach, ku ktorému sa môže rozhodnúť, že prístup a musí byť spojená s pomocou týchto stránok. Odkazy na týchto stránkach sú poskytované iba pre pohodlie a blackjack77slovakia.com nedrží ani neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok.

ODŠKODNENIE

Používatelia súhlasia s tým, že odškodní a držať blackjack77slovakia.com a všetko, čo je vlastníci, dcérskej spoločnosti, pobočky, spolupracovníci Branders, zástupcov alebo ďalších partnerov a zamestnancov neškodné z akejkoľvek zodpovednosti, straty, reklamácie alebo dopytu, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, vyrobené akýmkoľvek tretinu strana v dôsledku alebo vyplývajúce z užívateľov obsahu predloží, poštou alebo vysielacie prostredníctvom týchto stránok (vrátane, ale nie je obmedzený na žiadny Užívateľský obsah), ich používanie týchto stránok, ich napojenie na týchto stránkach, ich porušenie podmienok používania, alebo ich porušenia akejkoľvek inej osoby alebo zákonné práva účtovnej jednotky.

popup

Dostávajte impozantný bonus z bezpečného online kasína

€150